OSNOVNI CILJEVI 
 1. Poboljšanje tretmana pacijenata sa akutnim, hroničnim i kancerskim bolom.
 2. Unapređenje razvoja organizovanih jedinica za tretman bola.
 3. Unapređenje saradnje između bazične nauke, lekara različitih kliničkih disciplina i drugih profesionalaca, koji imaju interes za istraživanje i tretman bola.
 4. Unapređenje istraživanja u dijagnostici i tretmanu bola i bolnih sindroma.
 5. Unapređenje edukacije i treninga iz oblasti tretmana bola zdravstvenih profesionalaca i pacijenata.
 6. Unapređenje razmene i širenja novih informacija iz oblasti medicine bola.
 7. Organizovanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih stručnih, naučnih i drugih sastanaka i kongresa.
 8. Uspostavljanje uniformne klasifikacije, nomenklature i definicija, koje se odnose na bol i bolne sindrome.
 9. Informisanje javnosti o rezultatima i implikacijama tekućih istraživanja u oblasti bola.
 10. Uspostavljanje standarda u vezi sa primenom lekova, opreme i drugih procedura za tretman bola.
 11. Unapređenje formulisanja i upotrebe vodiča baziranih na dokazima, a koji se odnose na bol. 
 12. Razvijanje i promovisanje saradnje sa drugim nacionalnim udruženjima, organizacijama i institucijama.
 13. Razvijanje i promovisanje saradnje sa evropskim i međunarodnim udruženjima i organizacijama, koje imaju slične ciljeve.
 14. Davanje predloga i sugestija zakonadavnim i drugim organima i organizacijama i praćenje njihovog sprovođenja.
 15. Preduzimanje i drugih aktivnosti, koje mogu biti incidentalne ili su potrebne za ostvarivanje napred pomenutih ciljeva.
MAIN AIMS
 1. To improve the management of patients with acute and chronic pain.
 2. To promote the provision of appropriate healthcare services for pain management. 
 3. To bring together basic medical scientists, health professionals of various disciplines and others who have interest in pain management and research. 
 4. To foster and support pain research.
 5. To promote education and training in the field of pain. 
 6. To promote and to facilitate the dissemination of new information in the field of pain.
 7. To promote and sponsor national, regional and local scientific, educational and other meetings.             
 8. To encourage the adoption of a uniform classification, nomenclature and definition relating to pain and pain syndromes.
 9. To inform the general public of the results of current research in the field of pain.
 10. To promote the formulation and use of national evidence-based guidelines relating to pain syndromes and management.
 11. To encourage the adoption of standards relating to the use of devices, drugs and other procedures in the therapy of pain.
 12. To promote  communication and co-operation among other societies, organisations, institutions, government health authorities, the health care professionals and the public generally.
 13. To promote communication and co-operation  between European and international societies and organisations with similiar objectives.
 14. To promote an understanding and provide suggestions to national health care system, other bodies and organizations and follow up its realization.
 15. To engage in such other activities in furtherance of the aforementioned purposes.
OSNOVNI CILJEVI 
 1. Poboljšanje tretmana pacijenata sa akutnim, hroničnim i kancerskim bolom.
 2. Unapređenje razvoja organizovanih jedinica za tretman bola.
 3. Unapređenje saradnje između bazične nauke, lekara različitih kliničkih disciplina i drugih profesionalaca, koji imaju interes za istraživanje i tretman bola.
 4. Unapređenje istraživanja u dijagnostici i tretmanu bola i bolnih sindroma.
 5. Unapređenje edukacije i treninga iz oblasti tretmana bola zdravstvenih profesionalaca i pacijenata.
 6. Unapređenje razmene i širenja novih informacija iz oblasti medicine bola.
 7. Organizovanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih stručnih, naučnih i drugih sastanaka i kongresa.
 8. Uspostavljanje uniformne klasifikacije, nomenklature i definicija, koje se odnose na bol i bolne sindrome.
 9. Informisanje javnosti o rezultatima i implikacijama tekućih istraživanja u oblasti bola.
 10. Uspostavljanje standarda u vezi sa primenom lekova, opreme i drugih procedura za tretman bola.
 11. Unapređenje formulisanja i upotrebe vodiča baziranih na dokazima, a koji se odnose na bol. 
 12. Razvijanje i promovisanje saradnje sa drugim nacionalnim udruženjima, organizacijama i institucijama.
 13. Razvijanje i promovisanje saradnje sa evropskim i međunarodnim udruženjima i organizacijama, koje imaju slične ciljeve.
 14. Davanje predloga i sugestija zakonadavnim i drugim organima i organizacijama i praćenje njihovog sprovođenja.
 15. Preduzimanje i drugih aktivnosti, koje mogu biti incidentalne ili su potrebne za ostvarivanje napred pomenutih ciljeva.
MAIN AIMS
 1. To improve the management of patients with acute and chronic pain.
 2. To promote the provision of appropriate healthcare services for pain management. 
 3. To bring together basic medical scientists, health professionals of various disciplines and others who have interest in pain management and research. 
 4. To foster and support pain research.
 5. To promote education and training in the field of pain. 
 6. To promote and to facilitate the dissemination of new information in the field of pain.
 7. To promote and sponsor national, regional and local scientific, educational and other meetings.             
 8. To encourage the adoption of a uniform classification, nomenclature and definition relating to pain and pain syndromes.
 9. To inform the general public of the results of current research in the field of pain.
 10. To promote the formulation and use of national evidence-based guidelines relating to pain syndromes and management.
 11. To encourage the adoption of standards relating to the use of devices, drugs and other procedures in the therapy of pain.
 12. To promote  communication and co-operation among other societies, organisations, institutions, government health authorities, the health care professionals and the public generally.
 13. To promote communication and co-operation  between European and international societies and organisations with similiar objectives.
 14. To promote an understanding and provide suggestions to national health care system, other bodies and organizations and follow up its realization.
 15. To engage in such other activities in furtherance of the aforementioned purposes.