Postanite član,
popunite kontakt formu i pošaljite:

 

 

Postanite član,
popunite kontakt formu i pošaljite:

Ako izaberete "ostalo", navedite ispod šta je to.

*Nakon podnošenja zahteva Kandidata, Upravni odbor udruženja donosi odluku o prijemu u udruženje i o tome obaveštava Kandidata.

*Nemojte zaboraviti da je potrebno i da uplatite 1.000,00 dinara na tekući račun broj 265201031000583125 (Raiffeisen banka) sa naznakom za članarinu u Udruženju za istraživanje i tretman bola Srbije za godinu na koju se odnosi članarina.

Ukoliko ste član a želite da primate obaveštenja i informacije direktno i od EFIC-a, možete se registrovati OVDE.