Nazad na naslovnu stranu

Poštovani, ovu anketu popunjavate kao pacijent i to pre čitanja brošure

Šta Vas sprečava da koristite opioide kao lekove protiv bola?

Zaokružite odgovor koji nabolje oslikava Vaš stav.

1. To je droga, neću da postanem narkoman

2. Kada jednom počnem da koristim te lekove nikada neću moći da ih ukinem

3. Mogu ja još da izdržim, nisam još za te lekove, nisam slabić

4. Plašim se da neću moći da vozim kola

5. Plašim se da ću biti izgubljen, kao zombi

6. Plašim se da ću od tih lekova prestati da dišem

7. Ako rano počnem da koristim te lekove, plašim se da kada mi bude gore oni neće delovati

8. Zar to nisu lekovi koji se daju pacijentima kada im je kraj blizu?

9. Plašim se da ću od tih lekova samo spavati i da neću moći normalno da funkcionišem

10. Plašim se da ne postanem zavisnik

Ime i prezime


Adresa