Nazad na naslovnu stranu

Poštovani, ovu anketu popunjavate kao lekar i to pre čitanja brošure

Šta Vas sprečava da pacijente sa kancerskim bolom lečite opioidima?

Svako pitanje prati numerička skala od 0-10 (0 ne sprečava me, 10 u potpunosti me sprečava)

Strah od razvoja zavisnosti
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strah od razvoja tolerancije
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strah od depresije disanja
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strah od neželjenih dejstava opioida
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Restrikcije u postojećim propisima
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ja sam:
Lekar
Medicinska sestra
Farmaceut

Napomena: