Kontakt

crna linija

 
Adresa:
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE I TRETMAN BOLA SRBIJE
Đorđa Nikšića Johana 30
21000 Novi SadE-mail adresa:
    uitbs2016@gmail.comTelefon:
    +381-63-540-524