SVETSKA GODINA PROTIV NEUROPATSKOOG BOLA

Oktobar 2014 - Oktobar 2015


Global Year       Svetska godina


"fact sheets" o neuropatskom bolu dostupni na srpskom jeziku na IASP vebsajtu
www.iasp-pain.org/GYAP/NeuropathicPain


EVROPSKA GODINA PROTIV NEUROPATSKOG BOLA

NEUROPATSKi BOL

Oktobar 2014 - Oktobar 2015


Europska godina protiv bola 
SVETSKA GODINA PROTIV OROFACIJALNOG BOLA

Oktobar 2013 - Oktobar 2014


Global Year           Global Year


"fact sheets" o orofacijalnom bolu dostupni na srpskom jeziku na IASP vebsajtu
www.iasp-pain.org/GlobalYear/OrofacialPain


EVROPSKA GODINA PROTIV BOLA - OROFACIJALNI BOL

OROFACIJALNI BOL

Oktobar 2013 - Oktobar 2014


Europska godina protiv bola  • 01. 09. 2013.
 
Izveštaj nemačkih predavača - B.Kleinmann i A. Kopf povodom njihovog učešća na edukativnom kursu održanom u Novom Sadu od 30.11. do 1.12.2012.

www.dgss.org

Deutsche Schmerzgesellschaft kooperiert mit Serbien

Kooperationsbericht Novi Sad


  • 12.11.2013
 
SVETSKA GODINA PROTIV VISCERALNOG BOLA

Oktobar 2012 - Oktobar 2013


Global Year           Global Year


"fact sheets" o visceralnom bolu dostupni na srpskom jeziku na IASP vebsajtu
www.iasp-pain.org/GlobalYear/VisceralPain


EVROPSKA GODINA PROTIV BOLA

VISCERALNI BOL

Oktobar 2012 - Oktobar 2013


Europska godina protiv bola  • 26.10.2013
 


•Fiziološki i patofiziološki aspekti visceralnog bola •Abdominalni bol: visceralni ili parijetalni •Hronični pankreatitis •Multidisciplinary pelvic pain clinic and management principles •Anginozni grudni bol •Bolni sindromi kod karcinoma pluća •Sindrom iritabilnog creva •Funkcionalni abdominalni bol u pedijatrijskoj praksi • Farmakološko lečenje visceralnog bola •Minimalno invazivne procedure u liječenju visceralne boli • Radionica 1. Visceralni kancerski bol u abdomenu kao urgentno stanje •Radionica 2. Rani analgetički tretman akutnog bola u abdomenu –za i protiv

U ime Organizacionog odbora, čast mi je i zadovoljstvo da Vas pozovem na Simpozijum, koji je posvećen specifičnostima visceralnog bola. Prijatna atmosfera, razmena najsavremenijih informacija vezanih za visceralni bol i druženje sa nacionalnim i internacionalnim predavačima i kolegama, učiniće ovaj dan profesionalno korisnim i nezaboravnim. U gostoljubivom Novom Sadu, radujem se Vašem učešću.

Srdačno,
Prof. Dr Miroslava Pjević
Predsednik Organizacionog i Naučnog odbora

Molimo da sažetak rada podnesete najkasnije do 4. oktobra 2013. preko email-a: uitbs@sbb.rs

Prihvaćen sažetak sa najviše 250 reči (cilj, metode, rezultati, zaključak) biće predviđen za poster prezentaciju. Izrađen poster ne treba da prevazilazi 100 cm širine i 120 cm visine.
uitbs@sbb.rs
ckezns@uns.ac.rs


  • ŠKOLA BOLA
    30.11. - 1.12.2012
 


ŠKOLA BOLA: napredni kurs
Novi Sad, 30.11 do 1.12.2012.
[ Program za skidanje ] [ Slike iz škole ]

EVROPSKA NEDELJA PROTIV BOLA 2011 (EWAP 2011)

HRONIČNI LEĐNI BOL

10.-14. oktobar 2011.


Europska nedelja bola

Informacije se mogu preuzeti ovde


SVETSKA GODINA BORBE PROTIV GLAVOBOLJE

2011 - 2012


Global Year
www.iasp-pain.org/globalyear/headache/factsheets

"Fact sheets" o glavoboljama dostupni na srpskom jeziku


  • Nezamenjivost transdermalnih fentanilskih flastera
   [2010]
 
Pismo UITBS predsednika [ PDF 115 kB ]

Članak: Lijekovi uske terapijske širine [ PDF 1.348 kB ]

Naučni rad: Multisource Drugs: Implications and Concerns in Geriatric Population [ PDF 1.751 kB ]

Članak: Practice Committee calls for brand name prescribing for SR opioids [ PDF 459 kB ]

Izjava za javnost Kraljevskog udruženja Farmaceuta Velike Britanije: Practice Committee Considers Opioid Issues [ PDF 461 kB ]


 
EVROPSKA NEDELJA PROTIV BOLA


Europska nedelja bola

"Društveni uticaj bola"

11. do 16. oktobar 2010.


SVETSKA GODINA BORBE PROTIV AKUTNOG BOLA


Oktobar 2010 - Oktobar 2011


Global Year


 
 
Pismo predsednika UITBS Povodom Globalne godine borbe protiv mišićnoskeletnog bola


 Pismo [ DOC 110 kB ]


 
 
IASP GLOBAL YEAR AGAINST MUSSCULOSKELETAL PAIN
IASP GLOBALNA GODINA PROTIV MIŠIĆNOSKELETALNOG BOLA


Oct. 2009. - Oct. 2010.


Global Year     Globalna godina

www.iasp-pain.org/globalyear/msp/factsheets
Materijale na srpskom jeziku,
preuzmite, procitajte, odstampajte i upoznajte kolege!IASP GLOBAL DAY AGAINST MUSCULOSKELETAL PAIN

IASP GLOBALNI DAN PROTIV MIŠIĆNOSKELETALNOG BOLA


19. October 2009.


 
  •  APEL
 [07.05.2007.]
 
APEL MINISTARSTVU ZDRAVLJA ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI OPIOIDNIH ANALGETIKA U SRBIJI
 
  • Prikaz knjige
   [11.11.2007.]
 
CENTRAL NEUROPATHIC PAIN: FOCUS ON POSTSTROKE PAIN
CENTRALNI NEUROPATSKI BOL: FOKUS NA BOL POSLE CEREBROVASKULARNOG INZULTA

Henry J, Panju A, Yashpal K.
IASP Press, Seattle, 2007.

[ Prikaz ]